Báo giá dịch công chứng

  BÁO GIÁ DỊCH VỤ DỊCH THUẬT – CÔNG CHỨNG – SAO Y, CHỨNG THỰC

  1.    LOẠI 1: Dịch thuật công chứng tư pháp:
  Hồ sơ sau khi được Phú Thịnh dịch xong, bản dịch sẽ được đem đi công chứng bởi Phòng Tư pháp hoặc các phòng công chứng.
  dichthuatphuthinh-loai-1
  §  Phí dịch thuật: Tùy theo từng ngôn ngữ, từng chuyên ngành, tính chuyên môn, thao tác trình bày văn bản, mật độ chữ/ trang… mà có mức phí dịch thuật phù hợp tương ứng. (xem bảng giá chi tiết đính kèm)
  §  Phí công chứng: Tùy theo từng ngôn ngữ, từng địa điểm mà có mức phí công chứng khác nhau. (xem bảng giá chi tiết đính kèm)
  §  Chi phí khác: là các chi phí dịch vụ làm nhanh, chi phí giao nhận tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của Quý khách
  2.    LOẠI 2: Dịch thuật xác nhận bởi Công ty dịch thuật:
  Hồ sơ sau khi được dịch xong, bản dịch sẽ được đóng dấu xác nhận bởi Công ty Dịch thuật Phú Thịnh
  dichthuatphuthinh-loai-2
  §  Phí dịch thuật: Tùy theo từng ngôn ngữ, từng chuyên ngành, tính chuyên môn, thao tác trình bày văn bản, mật độ chữ/ trang… mà có mức phí dịch thuật phù hợp tương ứng.
  §  Phí xác nhận: Mỗi loại tài liệu dịch được xác nhận miễn phí 01 lần, các bản xác nhận tiếp theo có mức phí 10.000đ/ bản.
  3.    LOẠI 3: Công chứng sao y bản chính (gọi tắt là sao y):
  Hồ sơ là các bản gốc tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, cần sao ra làm nhiều bản khác nhau. Bản sao y sẽ được xác nhận công chứng bởi Phòng Tư pháp quận hoặc các phòng công chứng.
  dichthuatphuthinh-loai-3
  §  Phí sao y: Tùy thuộc vào ngôn ngữ của tài liệu cần sao y, số lượng tài liệu và được quy định bởi từng phòng tư pháp.
  §  Phí khác: Là các chi phí dịch vụ làm nhanh, chi phí giao nhận tài liệu (nếu cần) theo yêu cầu của Quý khách.
  Thời hạn hoàn thành:
  Nhằm gửi đến Khách hàng báo giá tiết kiệm nhất, Dịch thuật Phú Thịnh sẽ hoàn trả tất cả các tài liệu công chứng sau 1-2 ngày tiếp nhận (tùy số lượng và loại ngôn ngữ).
  Trường hợp khách hàng có nhu cầu lấy gấp trong ngày, mời liên hệ số HOTLINE Phú Thịnh 0961005555 để có báo giá tốt nhất!