Kế tiếpLùi lại

  Đại sứ quán Tây Ban Nha

  Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu sử dụng tại Tây Ban Nha

  Bạn đang cần:

  • Làm hồ sơ du học Tây Ban Nha
  • Tìm kiếm cơ hội làm việc tại Tây Ban Nha
  • Xuất khẩu hàng hóa sang Tây Ban Nha
  • Làm thủ tục kết hôn với người Tây Ban Nha
  • Sử dụng giấy tờ Việt Nam tại Tây Ban Nha
  • Sử dụng giấy tờ của Tây Ban Nha tại Việt Nam

  Bạn đang cần hỏi?

  • Giấy tờ/tài liệu cần sử dụng tại Tây Ban Nha như thế nào?
  • Không biết bắt đầu từ đâu?
  • Không biết thủ tục giấy tờ làm thế nào?
  • Không biết nên đến những cơ quan nào làm việc?

  Nếu bạn chưa có kinh nghiệm? Hoặc không có thời gian để làm?

  Bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói tại đại sứ quán Tây Ban Nha của Phú Thịnh. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ đầy đủ, trọn gói và đúng thủ tục được chấp nhận tại Tây Ban Nha.

  Kế tiếpLùi lại