Kế tiếpLùi lại

  Đại sứ quán Australia

  Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Giấy Tờ, Tài Liệu Sử Dụng Tại Úc (Australia)

  Bạn đang cần:

  • Làm hồ sơ du học Úc (Australia)
  • Tìm kiếm cơ hội làm việc tại Úc (Australia)
  • Xuất khẩu hàng hóa sang Úc (Australia)
  • Làm thủ tục kết hôn với người Úc (Australia)
  • Sử dụng giấy tờ Việt Nam tại Úc (Australia)
  • Sử dụng giấy tờ của Úc (Australia) tại Việt Nam

  Bạn đang cần hỏi?

  • Giấy tờ/tài liệu cần sử dụng tại Úc (Australia) như thế nào?
  • Không biết bắt đầu từ đâu?
  • Không biết thủ tục giấy tờ làm thế nào?
  • Không biết nên đến những cơ quan nào làm việc?

  Nếu bạn chưa có kinh nghiệm? Hoặc không có thời gian để làm?

  Bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói tại đại sứ quán Úc (Australia) của Phú Thịnh. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ đầy đủ, trọn gói và đúng thủ tục được chấp nhận tại Úc (Australia).

  Kế tiếpLùi lại