Kế tiếpLùi lại

  Đại sứ quán Ba Lan

  Chứng Nhận Lãnh Sự, Hợp Pháp Hoá Lãnh Sự Giấy Tờ, Tài Liệu Sử Dụng Tại  Ba Lan

  Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ Việt Nam

  Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ Ba Lan

  Bạn đang cần:

  • Làm hồ sơ du học Ba Lan – Visa du học Ba Lan
  • Tìm kiếm cơ hội làm việc tại Ba Lan – Visa lao động Ba Lan
  • Xuất khẩu hàng hóa sang Ba Lan – giấy phép xuất khẩu hàng sang Ba Lan
  • Làm thủ tục kết hôn với người Ba Lan – đăng ký kết hôn với người Ba Lan
  • Sử dụng giấy tờ Việt Nam tại Ba Lan
  • Sử dụng giấy tờ của Ba Lan tại Việt Nam

  Bạn đang cần hỏi?

  • Giấy tờ/tài liệu cần sử dụng tại Ba Lan như thế nào?
  • Không biết bắt đầu từ đâu?
  • Không biết thủ tục giấy tờ làm thế nào?
  • Không biết nên đến những cơ quan nào làm việc?

  Nếu bạn chưa có kinh nghiệm? Hoặc không có thời gian để làm?

  Bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói tại đại sứ quán Ba Lan của Phú Thịnh. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ đầy đủ, trọn gói và đúng thủ tục được chấp nhận tại Ba Lan.

  Kế tiếpLùi lại