Tư vấn hợp pháp hóa lãnh sự

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

I. Hồ sơ hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự 1. Tài liệu cần cung cấp – Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự (theo mẫu).Chi tiết

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

  Các Loại Giấy tờ cần Chứng nhận HPH lãnh sự CÁ NHÂN Ø  Giấy khai sinh khai sinh Ø  Giấy chứng nhận kết hôn Ø  Chứng nhận li hôn Ø  GiấyChi tiết