Tuyển dụng

Tuyển nhân viên – CTV biên, phiên dịch các loại ngôn ngữ nước ngoài

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN – Thưởng hiệu quả – Bảo hiểm đầy đủ – Hỗ trợ tiền ăn trưa MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Dịch tài liệu – Biên –Chi tiết