Kế tiếpLùi lại

  Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

   

  dichthuatphuthinh-dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su-1

  Các Loại Giấy tờ cần Chứng nhận HPH lãnh sự

  CÁ NHÂN

  Ø  Giấy khai sinh khai sinh

  Ø  Giấy chứng nhận kết hôn

  Ø  Chứng nhận li hôn

  Ø  Giấy chứng tử

  Ø  Văn bản của tòa án

  Ø  Giấy ủy quyền

  Ø  Lý lịch tư pháp

  Ø  Chứng chỉ nghề nghiệp

  Ø  Quyết định bổ nhiệm

  Ø  Giấy phép lái xe, ID, Hộ chiếu

  Ø  Bằng cấp

  Ø  Bằng khen

  Ø  Bảng điểm học tập

  Ø  Trình độ chuyên môn

  Ø  Hồ sơ học tập

  Ø  Thư Tuyển dụng

  Ø  Lời mời của trường

  Ø  Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài

  Ø  Báo cáo của trường

  Ø  Sơ yếu lí lịch

  Ø  Giấy chứng nhận thành lập

  Ø  Giấy chứng nhận đổi tên

  Ø  Biên bản ghi nhớ

  Ø  Quy định

  Ø  …

  TỔ CHỨC / DOANH NGHIỆP

  Ø  Chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Ø  Nghị quyết

  Ø  Bài báo cáo

  Ø  Báo cáo hàng năm

  Ø  Chứng nhận thuế

  Ø  Sổ kế toán

  Ø  Tờ khai hải quan

  Ø  Giấy chứng nhận thuế

  Ø  Sổ kế toán, Báo cáo kiểm toán

  Ø  Kê Khai thuế

  Ø  Hóa đơn

  Ø  Hợp đồng

  Ø  Giấy phép

  Ø  Thỏa thuận

  Ø  Giấy chứng nhận cư trú

  Ø  Tài liệu của công ty

  Ø  Tài liệu hợp pháp

  Ø  Chứng nhận lưu hành sản phẩm

  Ø  …

   

   

  Đối với các giấy tờ do nước ngoài cấp cần sử dụng ở Việt Nam:

  1. Xác nhận của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.
  2. Dịch thuật công chứng tài liệu theo nhu cầu

  Đối với các giấy tờ từ Việt Nam cần sử dụng ở nước nước khách:

  1. Xác nhận của Đại sứ quán nước sử dụng giấy tờ ở Việt Nam hoặc Đại sứ quán nước sử dụng giấy tờ ở nước thứ
  2. Dịch thuật công chứng tài liệu theo nhu cầu

  Đối với các giấy tờ cấp ra tại một nước, muốn sử dụng tại một nước khác không phải Việt Nam:

  1. Xác nhận tại Đại sứ quán nước sử dụng giấy tờ ở Việt Nam hoặc Đại sứ quán nước sử dụng giấy tờ ở nước thứ 3.
  2. Dịch thuật công chứng tài liệu theo nhu cầu
  Kế tiếpLùi lại