Binh Dinh weaves stone gabions by hand

  Binh Dinh weaves stone gabions by hand

  24 Tháng Một, 2019
  0

  + Các Cty ở Bình Định  – Dây kẽm bọc nhựa đan bằng tay

  thepbinhcuong-du-an-dảnobangtay

  Hình ảnh: Người dân Bình Đình đan rọ đá bằng tay

  Danh mục:
  PROJECTS