Central disaster prevention project

  Central disaster prevention project

  24 Tháng Một, 2019
  0

  Rọ kẽm KT (2x1x1)m dự án phòng chống thiên tai Miền Trung

  thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai01

  thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai02

  thepbinhcuong-du-an-ro-da-phong-chong-thien-tai03

  Hình ảnh: Người dân Miền Trung thi công

  Danh mục:
  PROJECTS