Gabion zinc project wrapped in Quang Ninh

  Gabion zinc project wrapped in Quang Ninh

  24 Tháng Một, 2019
  0

  Rọ kẽm bọc nhựa KT(2x1x1)m -01 vách ngăn tại Ba Chẽ Quảng Ninh

  thepbinhcuong-du-an-ba-che-quang-ninh02

  thepbinhcuong-du-an-ba-che-quang-ninh01

  Hình ảnh: Phòng chống thiên tai tại Quảng Ninh

  Danh mục:
  PROJECTS