North-South Expressway Project

  North-South Expressway Project

  24 Tháng Một, 2019
  0

  Dự án cao tốc Bắc Nam 2017  (Hàng rào lưới B40 và rọ đá bọc nhựa)

  thepbinhcuong-du-an-cao-toc-bac-nam01

  Hình ảnh: Dự án Cao tốc Bắc Nam

  Danh mục:
  PROJECTS