Kế tiếpLùi lại

  Hợp pháp hóa lãnh sự là gì và ai là người có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự

  Hợp pháp hóa lãnh sự như nhiều người đã biết là một thủ tục hành chính, nhưng liệu bạn đã biết rõ nội dung, bản chất của hợp thức hóa lãnh sự là gì chưa, chắc chắn đại đa số chúng ta, trừ một số người đã từng đi làm một số tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự là chưa biết rõ về thủ tục hành chính này, cũng như cơ quan hành chính nào có thẩm quyền chứng nhận, hợp thức hóa các loại giấy tờ đó. Và bài viết hôm nay của dịch thuật Phú Thịnh sẽ giúp bạn có một thông tin chi tiết nhất về hai câu hỏi được đặt ra ở tiêu đề bài.
  Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?
  Như đã nêu lên ở trên, hợp pháp hóa lãnh sự chính là một thủ tục hành chính giải quyết các giấy tờ, thủ tục khác như các loại giấy tờ ta thường thấy, hiểu đơn giản thì là vậy, nhưng xét theo nội dung, bản chất của nó thì hợp pháp hóa lãnh sự là một sự xác nhận giá trị của một văn bản, tài liệu công của một nước có giá trị hiệu lực ở một nước khác, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra tính xác thực chữ ký trên văn bản, tài liệu công đó và tư cách pháp nhân của người ký văn bản đó.

  Cụ thể, khi bạn là công dân của nước Việt Nam muốn có được một văn bản công được cấp bởi các nhà chức trách nước mình có hiệu lực pháp lý tại một đất nước khác và ngược lại thì các loại văn bản, giấy tờ này cần phải được công nhận bởi các nhà có thẩm quyền, chức trách tại quốc gia ban hành ra văn bản, tài liệu này thì các loại văn bản này mới có tính hiệu lực pháp lý.
  Ai là người có thẩm quyền chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự?
  Việc hợp thức hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính có giá trị pháp lý cao vì thế người có thẩm quyền chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự phải là các tổ chức có thẩm quyền, chức trách cao ở trong nước.
  Cụ thế đó chính là Bộ Ngoại giao, Bộ sẽ là người có thẩm quyền cao nhất chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự ở trong nước. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người có nhu cầu làm hợp pháp hóa lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp nhận các hồ sơ, giấy tờ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự.
  Ngoài Bộ Ngoại giao ra, các cơ quan đại diện ngoại giao hay cơ quan lãnh sự, một số cơ quan khác được ủy quyền ( cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và ngược lại) cũng có thẩm quyền chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự cho người dân của mình đang ở nước ngoài.
  Kế tiếpLùi lại