Khách hàng

Dịch thuât Phú Thịnh tự hào là nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật tin cậy của rất nhiều cơ quan chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Quý khách có thể tham khảo Danh sách khách hàng tiêu biểu của Dịch thuât Phú Thịnh như một minh chứng cho chất lượng làm việc của chúng tôi:

DANH SÁCH MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY

 

TÊN CÔNG TY MÃ SỐ DOANH NGHIỆP
Vụ kế hoạch tài chính-Bộ văn hóa thể thao và du lịch  
Công ty CP TV thiết kế VINACONEX Xuân Mai 0102776909
Công ty TNHH FLEXUM 2300323125
Công ty CP tư vấn CN Việt 0104939732
Công ty CP PT điện lực VN 0101264520
Công ty TNHH Thành An 0101141141
Công ty CP cơ khí và XD VIGLACERA 0100106867
Công ty TNHH Manulife 0301774984
Ngân hàng TM CP xăng dầu PETROLIMEX 1400116233
Công ty TNHH PLEXCOM 2300323125
Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế và XD CIDC 0102321041
Công ty TNHH Manulife 0301774984
Công ty CP XK tổng hợp 1 VN 0100107490
Công ty CP tư vấn điện 1 0105002117
Công ty TNHH Thành An 0101141141
Công ty CP TM máy và thiết bị Nam Dương 0101341630
Công ty CP kiến trúc tỷ lệ vàng 0102031014
Chi nhánh CTY TNHH tin học và TM Hồng Cơ 0300873950-001
Khách sạn HN 0100145591
Công ty CP chuyển phát nhanh bưu điện 0101826868
Công ty CPDL TM Viancomin CN Quảng Ninh 0100101298004
Công ty CPTM và đầu tư LDP 0100908483
Công ty CP SNC 2400291685
Công ty TNHH tin học đtử công trình tiên tiến AIC 0100233054
Công ty liên doanh TNHH berjaya Hồ Tây 0100112268
Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics VN 0500579498
Công ty Cp phát triển nhân trí 0102132414
Công ty TNHH truyên thông Á Việt 0101892370
Công ty TNHH MTV Khảo sát TKXD điện 1 0104775001
Bệnh viện thể thao VN 0105470309