Nguyễn Đức Minh

    Nguyễn Đức Minh

    Thạc sĩ Khoa học Dinh Dưỡng của Đại học Washington, Seattle, USA
    Dr Nguyễn Đức Minh- Thạc sĩ Khoa học Dinh Dưỡng của Đại học Washington, Seattle, USA. Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Y Xã hội học (ISMS).