Tiến Sĩ Trần Hữu Thị

    Tiến Sĩ Trần Hữu Thị

    Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Thực phẩm chức năng
    Tiến sĩ Trần Hữu Thị- Vua dược liệu Việt, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Thực phẩm chức năng- Cố vấn về nghiên cứu, chiết xuất.