Thủ tục lãnh sự

  Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.

  Phú Thịnh là đơn vị tư vấn hàng đầu đối với khách hàng có nhu cầu cần chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài và giấy tờ nước ngoài sử dụng tại Việt Nam. Dưới đây, Phú Thịnh xin chia sẻ một chút thông tin về thủ tục này.

  Một số hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ như sau:

  Hồ sơ chuẩn bị:

  1. Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam gồm:

  • Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự
  • Bản chính giấy tờ tùy thân
  • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
  • Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
  • Phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

  2. Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài gồm:

  • Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK.
  • Bản chính giấy tờ tùy thân
  • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự (đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận).
  • Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự.
  • Bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng này). Bản dịch không phải chứng thực. Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.
  • Bản chụp bản dịch giấy tờ, tài liệu.
  • Phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

  Trình tự thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ:
  a) Tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao):
  b) Tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao).
  c) Tại trụ sở của các cơ quan Ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
  2. Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, xem xét giải quyết.
  3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ hoặc hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện cho đương sự.

  HOTLINE TƯ VẤN: 096 100 5555