Kế tiếpLùi lại

  Tư vấn thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài

  CÔNG DÂN

  • Có con nhỏ
  • Học tập
  • Việc làm
  • Cư trú và giấy tờ tùy nhân
  • Hôn nhân và gia đình
  • Nhà ở, đất đai
  • Sức khỏe và y tế
  • Phương tiện và người lái
  • Hưu trí
  • Người thân qua đời

  DOANH NGHIỆP

  • Khởi sự kinh doanh
  • Lao động và bảo hiểm xã hội
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Đất đai, xây dựng
  • Thương mại, quảng cáo
  • Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản
  • Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tạm dừng, chấm dứt hoạt động

   

  Kế tiếpLùi lại