• Địa chỉ: Số 45C Trần Phú, phường Ðiện Biên, quận Ba Ðình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 02436365555
  • Email: dichthuatphuthinh@gmail.com
  • Website: www.dichthuatphuthinh.vn